Sponsing

2TOMS4 – Bygglinjeforening drives utelukkende av ulønnede studenter. Alt vi foretar oss kommer studentene på Institutt for bygg, energi og materialteknologi i Narvik til gode. Vi har i dag noen mindre inntekter fra enkelte arrangement, men dette er ikke nok til å basere vår drift på. Vi i 2TOMS4 er derfor helt avhengig av støtte for å kunne gjennomføre fremtidige aktiviteter.

Ved å sponse oss vil din bedrift få en unik mulighet til å markedsføre seg blant studenter og ansatte ved Institutt for bygg, energi og materialteknologi. Nedenfor har vi satt opp to alternativer til sponsorpakker, og listet opp hva de inneholder.

Medium sponsorpakke
Inkluderer:

  • Tidlig invitasjon til booking av bedriftspresentasjon
  • 1 x jobbannonse på nettside, Facebook og oppslag på UiT
  • Logo på nettside + trykksaker
  • 1 x arrangement med bedrift som hovedsponsor

Pris: 7000,- eks. mva (pris for 2 semester)

Stor sponsorpakke
Inkluderer:

  • 1 x Fritak for servicegebyr på bedriftspresentasjon
  • Tidlig invitasjon til booking av bedriftspresentasjon
  • 2 x jobbannonse på nettside, facebook og oppslag på UiT
  • Logo på nettside + trykksaker
  • 1 x arrangement med bedrift som hovedsponsor

Kostnad: 10.000,- eks. mva (pris for 2 semester)

Ønsker du å sponse oss, eller ønsker du å vite mer? Ta kontakt!