Hvem er byggstudentene i Narvik?

Byggstudentene i Narvik fordeler seg på det 3-årige bachelorstudiet Bygg, Ingeniør og det 2-årige Sivilingeniør/masteprogrammet Integrert Bygningsteknologi. I Narvik er det om lag 300 byggstudenter, hvor av 30 av disse studerer på masterprogrammet.


Bygg, ingeniør – 3-årig Bachelor

Studieprogrammet Bygg, Ingeniør – Bachelor tilbyr følgende studieretninger i Narvik:

  • Konstruksjons- og byggteknikk
  • Anlegg- og samfunnsteknikk
  • Bergverksdrift og mineralteknologi

Studieretningene fører fram til Bachelorgrad innen ingeniørfag. Studiene er i henhold til Nasjonal Rammeplan for ingeniørutdanning og studiene ved campus Narvik har renommé på seg for å holde en høy kvalitet. Dette skyldes gode lærere og ikke minst tett dialog med næringslivet.

Studiet har grunnlagsfagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag. Studiet gir en generell og bred utdanning innen bygg ingeniørfaget, kombinert med tekniske fag, realfag, spesialiseringsfag og noe samfunnsfag. I tillegg kan studentene velge mellom ulike valgfag. Fra 3. semester kan studentene velge å spesialisere deg innen de fire studieretningene for studiested Narvik. Prosjektering og dimensjonering med moderne dataverktøy er en integrert del av studiet. Studentene får også kompetanse i økonomi og ledelse.

 

Integrert Bygningteknologi – Sivilingeniør, 2-årig master

Studiet Integrert Bygningsteknologi er et 2-årig masterprogram gir kunnskap om samspillet mellom byggetekniske og installasjonstekniske fagområder, samt forvaltning drift og vedlikehold av bygninger. Emnesammensetningen er slik at studentene får en passende mengde grunnlagsemner og spesialemner.

For å kunne forstå en byggeprosess, være i stand til å analysere og løse problemstillinger, samt lede og koordinere ulike prosjekter, er det nødvendig med god kompetanse om de fagområder, grensesnitt og mekanismer som har betydning for dette. Integrert Bygningsteknologi (IB) gir en helhetsforståelse for byggeprosess, rehabilitering, renovering og ombyggingsprosjekter, samt drift og vedlikehold. Det fokuseres i stor grad på tekniske løsninger for å oppnå godt inneklima og lavt energibruk. For å sikre at studenten gis nødvendig kunnskap til å finne riktige og optimaliserte løsninger, er studiet bygget opp av en rekke fagspesifikke emner. 

Før studenten går i gang med de ulike studieretningsfagene, sikres påkrevd basiskunnskap ved at matematiske fag og fysisk emner som varmelære og strømningslære kompletterer det grunnlag som studenten har fra bachelorutdanningen. Eksempler kan være fysiske lover for varme og massetransport i bygningsdeler, statiske og dynamiske prosesser i bygningskonstruksjoner, strømningslære for fluider i rør og kanaler. Dette gir studenten en solid plattform for studiet.