For bedrifter

Et godt samarbeid med næringslivet er et av 2TOMS4 sine høyeste prioriterte satsningsområder. Å gi studentene mulighet til å møte sine fremtidige arbeidsgivere i løpet av studietiden kommer alle parter til gode, og åpner mulighet for blant annet samarbeid om bachelor- og masteroppgaver, sommerjobber og ikke minst fast ansettelse etter endt studie.

Hvis din bedrift er interessert i å komme i kontakt med studentene er det flere ulike måter vi kan organisere dette på. Den mest vanlige er en bedriftspresentasjon. Andre, men også gode alternativer er blant annet bedriftsbesøk eller fagkurs/kræsjkurs.

Les mer om bedriftspresentasjoner, bedriftsbesøk og kræsjkurs her.

2TOMS4 – Bygglinjeforening er en forening som drives utelukkende av frivillige studenter, og er helt avhengig av den støtten vi kan få. Ved å sponse oss vil din bedrift få en unik mulighet til å markedsføre seg blant studenter og ansatte ved Institutt for bygg, energi og materialteknologi.

Les mer om sponsormuligheter her.