Våre samarbeidspartnere

Institutt for bygg, energi og materialteknologi støtter 2TOMS4 sitt arbeid for instituttets studenter i Narvik.  

NESO er aktiv sponsor av 2TOMS4 sitt arbeid.


SE-gruppen støtter arbeidet 2TOMS4 gjør for byggstudentene i Narvik.
Multibetong er med på å gi et bidrag til arbeidet 2TOMS4 – Bygglinjeforening står for.
Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag støtter 2TOMS4 sitt arbeid, og bidrar blant annet med bachelor- og masteroppgaver til byggstudentene.

Betong og Entreprenør er en stor aktør innen betong- og elementproduksjon i Nord-Norge .