Møt studentene!

Bedriftspresentasjon

På en bedriftspresentasjon kan din bedrift få mulighet til å presentere seg ovenfor byggstudentene i Narvik. Dette er en veldig god måte å gjøre din bedrift kjent blant studentene og i tillegg møte fremtidige arbeidstakere. I samarbeid med Tekniker’n Studentkro organiserer vi bevertning, lokaler og promotering av arrangementet. Normalt er det mellom 40 og 50 studenter til stede.

Normal kjøreplan for en bedriftspresentasjon er:

 • Kl. 17:30: Dørene åpner
 • Kl. 18:00 Presentasjon med bedrift
 • Kl. 18:30 Spørsmål, mingling og servering

Så hvem er studentene interessert i å møte? Vi kan si det så enkelt som at hvis dere ønsker å møte studentene, så er de interessert i å møte dere. Under har vi listet opp de viktigste punktene studentene er interessert i å vite:

 • Muligheter for bachelor- og masteroppgaver
 • Sommerjobb
 • Internships og deltidsstillinger
 • Fast jobb
 • Trainee-stillinger


En bedriftspresentasjon inkluderer:

 • 30-45 min presentasjon
 • Promotering og rigging
 • 1 x jobbannonse (nettside, Facebook, oppslag på UiT i Narvik)

Pris: 4000,- eks. mva + bevertning

Bedriftsbesøk

For mange studenter er det veldig interessant å få besøke bedrifter, og se hvordan en arbeidsdag for ingeniører faktisk kan se ut. Et bedriftsbesøk gir bedriften en unik mulighet til nettopp dette, og man får samtidig vist frem hvilke prosjekter man jobber med for tiden. I tillegg til en omvisning på det aktuelle prosjektet, vil det også være naturlig å gi en videre presentasjon om bedriften er og hva man kan tilby nye ingeniører. Kort og godt en bedriftspresentasjon på bedriftens premisser.

Pris: 4000,- eks. mva + bevertning + eventuell transport

Kæsjkurs/fagkurs

Er noen i deres bedrift knakende gode innenfor enkelte fag? Et svært populært tilbud er kræsjkurs i aktuelle fag tett opp mot eksamen. Et kræsjkurs er et intensivkurs (gjerne 3-5 timer eller 2x4timer) som gir studenten det lille ekstra til å enten berge karakter i et fag, eller enda bedre klatre fra en B til en A.

Selv om et kræsjkurs ikke utelukkende kun belyser deres bedrift er det å regne som vel så god branding som andre alternativer. Studentene merker seg deres bedrift, og husker på at dere innehar god faglig kompetanse innenfor de fagene dere ønsker å undervise i.

Varighet: 4-5 timer eller 2×4 timer (inkl. 10-20 min presentasjon om firma)

Eksempler på aktuelle fag:

 • ITE1855 Statikk, Dynamikk og Konstruksjonslære (høst)
 • ITE1854 Ingeniørgeologi og geoteknikk (høst)
 • ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikk (Vår)
 • Novapointkurs, BIM/Revit-kurs, AutoCAD-kurs (høst og vår)

Pris: Gratis + bevertning

Stillingsannonse

Inkluderer:

 •  1 x jobbannonse på nettside, facebook og oppslag på UiT i Narvik

Kostnad: 700,- eks. mva

Hvis noen av disse alternativene virker interesseant er det bare å ta kontakt med vår bedriftskontakt, så finner vi ut når og hvordan deres bedrift kan møte studentene.

Avbestillingsgebyr:
– Avbestilling innen 4 uker før presentasjonen: null gebyr.
– Avbestilling mindre enn 4 uker før presentasjonen: 2000,-
– Avbestilling mindre enn to uker før presentasjonen: 4000 ,-
(Tilleggsgebyr fra leverandør av servering kan forekomme)