Betongfagdagen 2019

Torsdag 21. mars inviterer Norsk Betongforenings lokalgruppe i Narvik og Norsk forening for betongrehabilitering til Betongfagdagen 2019. Betongklyngen N3C har bistått i planlegging og gjennomføring av arrangementet, og inviterer også sine medlemmer til samlingen. Studenter kan melde seg på gratis her!

Programmet for dagen star opp aktuelle temaer som:

  • Betong og estetikk med presentasjon av nasjonale turistveger
  • Marine konstruksjoner i betong med innlegg fra Kværner og Statens Vegvesen
  • Betong og miljø sett opp mot nytt EU direktiv med innlegg fra NORCEM og MAPEI
  • Betong i kaldt klima med innlegg fra Betongklyngen N3C og Betongelementforeningen
  • Sprøytemørtel og katodisk beskyttelse med innlegg fra Vegdirektoratet
  • Yngres Betongnettverk